ВУЛЬВОВАГИНИТЫ У ДЕВОЧЕК.

Автор: Яремчук Татьяна Петровна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Львовского медицинского университета.

Лікування дітей та підлітків з вульвовагінітами є надзвичайно відповідальною та складною роботою, яка повинна здійснюватися виключно дитячими/підлітковими гінекологами, а за їх відсутністю – лікарями-гінекологами.  Тому що діагностика та лікування хворих на вульвовагініти в своїй основі містять отримання відомостей про стан здоров’я дитини/підлітка, виявлення збудника або інший етіологічний чинник хвороби та призначення етіотропного лікування. Це здійснюється на основі даних гінекологічного огляду, УЗД дослідження внутрішніх статевих органів,  результатів обов’язкових  бактеріоскопічних та бактеріологічних досліджень вагінальних виділень, діагностики збудників за допомогою ПЛР,  широкого застосування інших сучасних діагностичних методів.

Завжди необхідна співпраця та професійна комунікація з сімейним лікарем, педіатром, а при наявності  соматичної патології – з профільними спеціалістами для визначення стану здоров’я та особливостей функцій органів та систем організму, призначення поєднаного лікування.

Питання анатомо-фізіологічних особливостей стану статевої системи дітей/підлітків та лікування хворих на вульвовагініти докладно викладені в монографіях та наукових статтях провідних  вітчизняних вчених, розпочинаючи з 80-90 р.р. ХХ століття: професора Ю.А.Крупко-Большової та співавторів (монографія «Патология полового развития девочек и девушек», Киев, Здоровье, 1990 г. та інші статті та монографії),  чл.-кор. НАМН України професора Маркіна Л.Б. (Маркин Л.Б., Э.Б.Яковлева. Детская гинекология. Киев, Знання, 2004 г.), чл.-кор. НАМН України професора Татарчук Т.Ф. (Эндокринная гинекология. Клинические очерки. Под ред. Т.Ф. Татарчук, Я.П. Сольского. Київ, Заповіт, 2003 р. та в  інших наукових статтях), професора Вовк І.Б. (Гінекологія дитячого і підліткового віку: підручник для мед. ВНЗ ІУ р.а. /За ред. І.Б.Вовк,  О.М.Юзька, Ю.П. Вдовиченка, Київ, 2011 р. та в статтях авторів у періодичних професійних виданнях),  доктора медичних наук Андрієць О.А.  («Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика», 2006  р.), а також академика РАЕН професора Коколіной В.Ф. («Гинекология детского возраста», М., Медпрактика-М, 2003 г.), професора Гуркіна Ю.А. (Руководство для врачей «Гинекология  подростков», Санкт-Петербург, 2000 г.),  та у відповідних закордонних англомовних та  перекладених на українську та російську мови виданнях.

Питання лікування дівчат з вульвовагінітами можна з’ясувати в науковій статті І.Б. Вовк, д.м.н., професора, керівника відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», А.М. Білоченко, Житомирська обласна дитяча лікарня  «Сучасні підходи до діагностики та лікування вульвовагінітів у дівчат як запорука майбутніх репродуктивних перспектив» в медичному порталі «Здоров’я України» http://health-ua.com/articles/3553

 

Ознакомиться с другими материалами                                                                                                                   Хочу предложить свою статью