Застосування Рафахоліну у терапії хронічних гепатитів, поєднаних з дискінезіями жовчовидільних шляхів | Евролек-Украина
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Застосування Рафахоліну у терапії хронічних гепатитів, поєднаних з дискінезіями жовчовидільних шляхів

професор, д. мед. н. Катеренчук І.П. Вищий навчальний заклад освіти України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Кафедра госпитальной терапии. Полтава.

У хворих з хронічними токсичними гепатитами має місце біліарна дисфункція, у зв’язку з чим їм найбільш доцільним є призначення препаратів, що одночасно володіють гепатопротекторною дією та відновлюють моторно-евакуаторну функцію жовчного міхура. Метою дослідження було вивчення ефективності і переносимості рафахоліну Ц у терапії хронічних токсичних гепатитів, поєднаних з дисфункцією жовчовидільних шляхів. Дизайн дослідження. Дослідження проведені у 18 хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з біліарною дисфункцією. Вивчали особливості клінічного перебігу захворювання, лабораторні показники активності запального процесу (протеїнограма, білірубін, АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, тимолова проба). Жовчовидільну функцію жовчного міхура і жовчовидільних шляхів оцінювали за результатами дуоденального зондування, багатомоментного дуоденального зондування та ультразвукового дослідження. Оцінку клінічних і лабораторних показників проводили перед початком і по завершенні дослідження. Під час проводимого лікування хворі не вживали алкогольні напої, медикаменти та інші харчові інгредієнти, здатні спричиняти негативній вплив на гепатоцити. Рафахолін Ц у вигляді монотерапії призначали по 2 драже 3 рази на день після їжі протягом 21 дня. До складу рафахоліну (рафахолін Ц, Herbapol, Вроцлав, Польща) входять екстракт редьки чорної, екстракт трави артишоку, масло м’яти перцевої, дегідрохолієва кислота та активоване вугілля). Поєднання таких складових, крім власне гепатопротекторної дії, забезпечує також стимуляцію жовчоутворення та жовчовиділення, усунення спазмів жовчного міхура, нормалізації моторної функції жовчовидільних шляхів і кишечника, пригнічення процесів бродіння та зменшення газоутворення.

Результати досліджень.

Результати проведених досліджень засвідчили позитивний вплив рафахоліну Ц на динаміку клінічних проявів, функціональний стан печінки та жовчовидільних шляхів. Під впливом проведеної терапії у хворих відзначали зменшення частоти і вираженості таких проявів диспепсичного синдрому, як відрижка, зниження апетиту, відчуття сухості і гіркоти у роті, метеоризму, порушення стула. Одночасно у хворих зменшувалась вираженість проявів астенічного синдрому. Вже на 5-й день від початку лікування значно зменшилась загальна слабість, підвищена втома у 12 (66,7%) хворих, а по завершення лікування у 16 (88,9%) хворих. У всіх хворих по завершенні лікування відзначали зменшення болючості у правому підребер’ї та зменшення розмірів печінки. Під впливом проводимої терапії рафахоліном Ц нормалізувалась пігментна функція печінки, що проявлялось статистично достовірним зниженням рівня загального, кон’югованого і некон’югованого білірубіну, знизилась активність лужної фосфатази (р<0,05). Одночасно з нормалізацією пігментної функції, відзначали зменшення вираженості проявів цитолітичного синдрому, про що свідчило зниження активності АлАТ, АсАТ, тимолової проби (р<0,05). Також відзначали статистично достовірне зниження рівня холестерину крові та статистично незначиме зниження рівня креатиніну і сечовини крові. Результати дуоденального та багатомоментного дуоденального зондування свідчили про нормалізацію тонусу і моторної функції жовчного міхура і жовчовидільних шляхів, їх сфінктерного апарату. При ультразвуковому дослідження органів черевної порожнини відзначали зменшення розмірів печінки на 1-2 см, зниження її ехогенноті. Оцінку переносимості рафахоліну Ц проводили, аналізуючи суб’єктивні симптоми і відчуття хворих у процесі лікування, об’єктивні дані та результати загальноклінічних досліджень. Негативних побічних реакцій не було, переносимість рафахоліну Ц була доброю. Висновок. Рафахолін Ц у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з біліарною дисфункцією, одночасно забезпечує гепатопротекторний ефект і відновлює порушену моторну функцію жовчного міхура і жовчовидільних шляхів, що обґрунтовує призначення його цій категорії хворих. Оптимальною дозою, що забезпечує лікувальний ефект і немає побічних впливів, є 2 драже 3 рази на день після їжі.

Информация на сайте предназначена для профессиональной деятельности фармацевтических и медицинских работников. Официальный сайт компании ООО "ЕВРОЛЕК-УКРАИНА". Все права защищены, 2013-2014.